وب مسافر مجید شیروی تجربیات من در مورد درمان اعتیاد و همچنین درج مطالب مفید از زبان بزرگان و الگوهای درمان شده برای کسانیکه می خواهند از اعتیادبه مواد مخدر رها شده و به درمان قطعی ذر زمینه ی این مشکل عظیم برسند . سعی من در این وبلاگ نشان دادن راه درست و بدون بازگشت به مواد مخدر است چرا که آرزوی هر مصرف کننده ی خواستار رهایی از اعتیاد ، عدم وسوسه و عدم عود و اطمینان از ماندن در سلامتی و دوری از مواد مخدر و سایر تاریکی هایی است که دشمن اصلی آرامش در انسان است . تمام موارد گنجانده شده در وبلاگ بر مبنای علم و دانشی است که صد سال از علم کلیه پزشکان و محققین و سایر افرادی که در این حیطه مشغول فعالیت هستند جلو تر است و این پیش تاز بودن را مدیون فرشته ای به نام مهندس حسین دژاکام بنیان و نگهبان و استاد بزرگ کنگره شصت می باشیم . http://c60majed.mihanblog.com 2020-09-24T00:05:40+01:00 text/html 2020-09-22T21:19:01+01:00 c60majed.mihanblog.com خلیل ملایی سی‌دی هفته: تصاویر مجازی http://c60majed.mihanblog.com/post/1014 <div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/13433/cd/IMG_%DB%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B9%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B6%DB%B0%DB%B2_%28500_x_375_pixel%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-09-22T21:16:42+01:00 c60majed.mihanblog.com خلیل ملایی دستور جلسات هفتگی: نیمسال اول 400-99 http://c60majed.mihanblog.com/post/1013 <div align="center"><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/13433/etliyeh/IMG_۲۱۰۹۲۰۲۰_۱۷۳۵۳۳_(500_x_375_pixel).jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> <p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">دستور جلسات هفتگی و سراسری کنگره 60 ،&nbsp; نیمسال اول سال تحصیلی 99-400</span></strong></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">شروع هفتگی دستور جلسات از روزهای شنبه</span></strong></span></p></div> text/html 2020-09-16T22:00:45+01:00 c60majed.mihanblog.com خلیل ملایی سی‌دی هفته: تغییر حس http://c60majed.mihanblog.com/post/1011 <div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/13433/cd/IMG_%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B9%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B8%DB%B5%DB%B8_%28500_x_375_pixel%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-09-15T10:31:05+01:00 c60majed.mihanblog.com مسافر مجید شیروی متن کامل سی دی: اتوبوس از مهندس دژکام عزیز http://c60majed.mihanblog.com/post/1009 <div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/37741/CD heafte/IMG_۰۱۰۹۲۰۲۰_۰۳۰۸۴۱_(500_x_375_pixel).jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><font size="2">سلام دوستان حسین هستم یک مسافر <br> از دبیر محترم خواهش مندم خلاصه دستور جلسه ی قبل را اعلام نمابد. <br> این جلسه ، جلسه ی نهم از دور جهل و پنجم ، به استادی و نگهبانی جناب مهندس و دبیری : خانم فرحناز ، در تاریخ ۹۹/۵/۱۴ در روز سه شنبه و راس ساعت هشت صبح و با دستور جلسه ی ( سی دی اتوبوس ) شروع بکار نمود . با تشکر ؛ دبیر جلسه <br> امروز باز هم از پیام های کتاب شصت درجه، صفحه ی ۱۴۰ با تیتر ؛ *** شروع از یک نقطه *** اگر دیر به ایستگاه برسید اتوبوس را نخواهید دید. به تاریخ ۷۶/۲/۱۸ <br> متن پیام.......</font></div><div align="center"><br></div> text/html 2020-09-10T07:36:48+01:00 c60majed.mihanblog.com مسافر مجید شیروی متن سی دی ، سیستم های حیاتی از مهندس http://c60majed.mihanblog.com/post/1006 <div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/13433/cd/IMG_%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B8%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B1%DB%B6%DB%B5%DB%B8%DB%B5%DB%B0_%28500_x_375_pixel%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2">متن سی دی : سیستم های حیاتی از مهندس دژاکام <br> این جلسه ، جلسه ی سوم از دور جهل و پنجم ، به استادی و نگهبانی جناب مهندس و دبیری : خانم مریم ، در تاریخ ۹۹/۳/۲۰ در روز سه شنبه و راس ساعت ۸/۳۰ و با دستور جلسه ی ( سیستم های حیاتی ) شروع بکار نمود . با تشکر ؛ دبیر جلسه <br> چند جلسه ای هست که صحبت های من از کتاب شصت درجه و توضیح پیام های آن است ، که برای سفر اولی و سفر دومی ها بسیار مفید است . کتاب شصت درجه، کتابی است که هیچ گاه بسته نمی شود . من که خودم نویسنده ی کتاب هستم نمی توانم بگویم، همه ی مطالب آنرا کامل نفهمیده ام ، این گونه ، تکلیف شما معلوم است .</font> </div> text/html 2020-09-08T22:35:31+01:00 c60majed.mihanblog.com خلیل ملایی سی‌دی هفته: دنیای درون http://c60majed.mihanblog.com/post/1008 <div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/13433/cd/IMG_%DB%B0%DB%B7%DB%B0%DB%B9%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B4%DB%B5%DB%B8_%28500_x_375_pixel%29%20%281%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-09-08T18:09:39+01:00 c60majed.mihanblog.com مسافر مجید شیروی متن پیام سی دی سیستم های حیاتی از مهندس http://c60majed.mihanblog.com/post/1007 <div align="center"><font size="2"><b>پیام سی دی سیستم های حیاتی از مهندس</b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"> <img src="https://up.c60.ir/repository/13433/cd/IMG_%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B8%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B1%DB%B6%DB%B5%DB%B8%DB%B5%DB%B0_%28500_x_375_pixel%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><font face="Mihan-IransansLight"> ما برای کامل کردن یک مجموعه ی بازی ، مانند پازل ؛ نیاز به اجزای آن داریم که هر یک تکه ی آنرا از یک جای این مجموعه بیرون بیاوریم . البته ما تلاش خود را می نماییم . آنچه در لحظه ی آخر بدست خواهد امد، یا می آید، باید فرمانش برسد . یام : فعلا اولین صفحه ی شکل دار در اختیار شما قرار گرفت ، اما مطالبش در طول کامل شدن باید بدست بیاید . مانند یک ‌نوزاد ، از بدو به دنیا آمدن، یا یک جوانه ی کوچک . وقتی تبدیل ها باز شد ، کامل می شود ؛ آنگاه به آن گیاه ، یا مرد یا زن کامل می گوئیم.</font></div> text/html 2020-09-05T20:51:21+01:00 c60majed.mihanblog.com خلیل ملایی سی دی هفته: اتوبوس http://c60majed.mihanblog.com/post/1005 <div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/37741/CD heafte/IMG_۰۱۰۹۲۰۲۰_۰۳۰۸۴۱_(500_x_375_pixel).jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-08-27T22:52:17+01:00 c60majed.mihanblog.com خلیل ملایی هفته سایت مبارک http://c60majed.mihanblog.com/post/1004 <div align="center"><br></div><div align="center">[<div id="18095471378"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/iBe4p/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div>]</div><div align="center"><br><div align="center"><div align="center"><font size="2" color="#ff0000"><i><b><span style="line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="RTL" lang="FA"></span></b></i></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><em>""بزرگترین&nbsp;نمایندگی كنگره 60 سایت كنگره است""</em></font></div></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><em>امروز سایت کنگره 60 ویترین بسیارزیبایی است که عملکرد کنگره را معرفی&nbsp; وبعنوان یک پایگاه اطلاعاتی قوی در حوزه درمان بیماری اعتیادفعال است...</em></font></b></div><div style="text-align: center;"><strong><font size="2">اما<br></font></strong></div><div style="text-align: center;"><strong></strong><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font size="2"><strong><em>وبلاگ‌نویسان، نویسندگان عالی‌قدری هستند که اگر معرفت، عمل سالم و عدالت را مدنظر قرار دهند .می‌توانند کفه صلح و آرامش را سنگین نمایند و بسان پرندگان نغمه رهایی را به همه&nbsp;ی&nbsp;انسان‌های دردمند برسانند.<br></em></strong></font><br></font></div><span style="line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="RTL" lang="FA"><font color="#cc0000"><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#000000"><strong>(مهندس دژاکام)</strong></font></div></font></span></div> text/html 2020-08-25T21:50:24+01:00 c60majed.mihanblog.com خلیل ملایی سی دی هفته: تعیین مرز http://c60majed.mihanblog.com/post/1002 <div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/37741/CD%20heafte/IMG_%DB%B2%DB%B5%DB%B0%DB%B8%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B0%DB%B3%DB%B2%DB%B0%DB%B5%DB%B8_%28500_x_375_pixel%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-08-23T05:26:05+01:00 c60majed.mihanblog.com مسافر مجید شیروی پیام سی دی، عجوزه http://c60majed.mihanblog.com/post/1001 <div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/37741/CD%20heafte/IMG_%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B8%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B7%DB%B3%DB%B9_%28500_x_375_pixel%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"> <font size="3">متن پیام زنباره عجوزه را جوان می بیند.</font></div><div align="center"><br><font size="3"><font size="3">برای انجام این عمل ، سرعت نه به آن معنا، بلکه بیشتر دقت لازم است و سرعت در مراحلی که نیاز باشد ، به خود شما به طور ، فرمان خواهیم گفت . در جهان شما ، فرمان ، مطرح است و بایستی ، برنامه ی خود را با رمان حاضر، هماهنگ نمایید تا بدون عیب ، جلو بروید .</font></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2020-08-22T17:17:06+01:00 c60majed.mihanblog.com مسافر مجید شیروی متن سی دی : عجوزه از جناب مهندس دژاکام http://c60majed.mihanblog.com/post/1000 <div style="text-align: center;"><font size="4">بنام آن که جان را فکرت آموخت</font>&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/37741/CD%20heafte/IMG_%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B8%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B7%DB%B3%DB%B9_%28500_x_375_pixel%29.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">این جلسه ، جلسه ی هشتم از دور چهل و پنجم، به نگهبانی و استادی جناب مهندس و دبیری مسافر فرحناز ، در تاریخ ۹۹/۵/۷ با دستور جلسه ی ( سی دی عحوزه ) راس ساعت هشت صبح آغاز به کار نمود .&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><!--/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/clipdata/clipdata_200822_214620_102.sdoc--> text/html 2020-08-16T22:19:23+01:00 c60majed.mihanblog.com خلیل ملایی سی‌دی هفته: عجوزه http://c60majed.mihanblog.com/post/999 <div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/37741/CD%20heafte/IMG_%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B8%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B7%DB%B3%DB%B9_%28500_x_375_pixel%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-08-08T10:16:11+01:00 c60majed.mihanblog.com مسافر مجید شیروی پیام سی دی کمک از مهندس دژاکام . http://c60majed.mihanblog.com/post/998 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b>بنام خداوند بخشنده ی بخشایش گر </b></font><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/13433/cd/IMG_%DB%B2%DB%B6%DB%B0%DB%B7%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B2_%28500_x_375_pixel%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div> <div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><span style="text-align: start;">بیشتر انسان ها نقاط بسیار حساسی دارند که برای تکامل بخشیدن ، بایستی آن نقاط را بی حس کنند و یا از کار آنها بکاهند ؛ مانند بسیار خوردن و کارهای دیگری که خود می دانید . خوردن بیش از نیاز ، یکی از آنها می باشد که باید ترک بشود ؛ مانند عادات بد . البته استاد بزرگ ما که می شناسید ( سردار ) در این مورد شما را هدایت خواهد نمود .&nbsp;</span><span style="text-align: start;">ما آرزو داریم که این مدت و این راه پر از بلندی را به خوبی عبور و در تصاویر ثبت نمایی</span><span style="text-align: start;">چون درختان ایستاده باشید .</span></b></font></div></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-08-07T21:59:49+01:00 c60majed.mihanblog.com خلیل ملایی سی دی هفته: سیستم های حیاتی http://c60majed.mihanblog.com/post/997 <div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/13433/cd/IMG_%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B8%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B1%DB%B6%DB%B5%DB%B8%DB%B5%DB%B0_%28500_x_375_pixel%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div>