وب مسافر مجید شیروی تجربیات من در مورد درمان اعتیاد و همچنین درج مطالب مفید از زبان بزرگان و الگوهای درمان شده برای کسانیکه می خواهند از اعتیادبه مواد مخدر رها شده و به درمان قطعی ذر زمینه ی این مشکل عظیم برسند . سعی من در این وبلاگ نشان دادن راه درست و بدون بازگشت به مواد مخدر است چرا که آرزوی هر مصرف کننده ی خواستار رهایی از اعتیاد ، عدم وسوسه و عدم عود و اطمینان از ماندن در سلامتی و دوری از مواد مخدر و سایر تاریکی هایی است که دشمن اصلی آرامش در انسان است . تمام موارد گنجانده شده در وبلاگ بر مبنای علم و دانشی است که صد سال از علم کلیه پزشکان و محققین و سایر افرادی که در این حیطه مشغول فعالیت هستند جلو تر است و این پیش تاز بودن را مدیون فرشته ای به نام مهندس حسین دژاکام بنیان و نگهبان و استاد بزرگ کنگره شصت می باشیم . http://c60majed.mihanblog.com 2020-07-09T04:08:23+01:00 text/html 2020-07-04T22:35:19+01:00 c60majed.mihanblog.com خلیل ملایی سی دی هفته؛ عقلانیت http://c60majed.mihanblog.com/post/987 <div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/13433/cd/IMG_%DB%B2%DB%B9%DB%B0%DB%B6%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B0%DB%B9%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B3_%28500_x_375_pixel%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-06-29T13:33:31+01:00 c60majed.mihanblog.com مسافر مجید شیروی سی دی کشتی از مهندس http://c60majed.mihanblog.com/post/986 <div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/79406/Resizer_15931725489670.jpg"></div> text/html 2020-06-26T20:00:01+01:00 c60majed.mihanblog.com خلیل ملایی حرمت کنگره60 http://c60majed.mihanblog.com/post/988 <div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/43648/Dastorjalaseh/13.png" class="image-preview" style="width: 520px;"></div> text/html 2020-06-24T22:52:45+01:00 c60majed.mihanblog.com خلیل ملایی سی دی هفته؛ مدرس http://c60majed.mihanblog.com/post/985 <div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/37741/CD%20heafte/IMG_%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B6%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B0%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B2%DB%B3_%28500_x_375_pixel%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-06-03T23:11:11+01:00 c60majed.mihanblog.com خلیل ملایی سی دی هفته؛ ژست http://c60majed.mihanblog.com/post/984 <div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/13433/cd/IMG_%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B6%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B1%DB%B4%DB%B3%DB%B6%DB%B3%DB%B4_%28500_x_375_pixel%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-05-27T22:04:16+01:00 c60majed.mihanblog.com خلیل ملایی سی دی فاصله ها http://c60majed.mihanblog.com/post/983 <div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/37741/CD%20heafte/IMG_%DB%B2%DB%B6%DB%B0%DB%B5%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B2%DB%B3%DB%B4%DB%B3%DB%B4%DB%B4_%28500_x_375_pixel%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom">سی</div> text/html 2020-05-16T12:03:15+01:00 c60majed.mihanblog.com خلیل ملایی دستورجلسات هفتگی http://c60majed.mihanblog.com/post/982 <div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/43648/Dastorjalaseh/111.png" class="image-preview" style="width: 480px;"></div> text/html 2020-05-12T21:46:57+01:00 c60majed.mihanblog.com خلیل ملایی سی دی هفته؛ دانایی، دانایی موثر،سواد http://c60majed.mihanblog.com/post/981 <div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/37741/Pain tasviri/IMG_۱۳۰۵۲۰۲۰_۰۰۴۸۱۹_(500_x_375_pixel).jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-05-08T16:02:08+01:00 c60majed.mihanblog.com خلیل ملایی هفته راهنما مبارک http://c60majed.mihanblog.com/post/690 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">((به نام نامی او))<br></font><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><img align="bottom" alt="" src="http://up.c60.ir/repository/43648/magid/IMG_20170130_011248.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></span></span><br><br><br><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">باارزش‌ترین گنجینه‌های روی زمین، شما راهنمایان هستید که اولین حسی که به دیگران هدیه می‌دهید لبخند و آرامش است، راهنمای خوبم آقامجید&nbsp;<br>روزتان مبارک، راهتان پر نور، زندگی‌تان شاد، وپایدار باشید و مستدام.<br><br></span></span></div><div align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><br></span></span></div><div align="center" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.66px;"><p style="text-align: right;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp; <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp; <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp; <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp; <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp; <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp; <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp; <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;<span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><br></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p></div><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><br> text/html 2020-05-07T05:24:26+01:00 c60majed.mihanblog.com خلیل ملایی هفته راهنمامبارک http://c60majed.mihanblog.com/post/980 <div align="center">[<div id="61911127990"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/vAIXR/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div>]</div><div align="center"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><font color="#cc0000">ای&nbsp;راهنما&nbsp;،&nbsp;ای روشنی بخش دلها . براستی که تو بعد از خداوند (علم الانسان ما لم یعلم ) </font></font></b><p dir="rtl" align="center"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><font color="#cc0000">هستی. چگونه می توان تو را ستود و تو را سرود که تو خود سرود قافله ی&nbsp;عشق هستی .</font></font></b></p><p dir="rtl" align="center"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#cc0000"><b>راهنمای عزیزم ! چگونه می توانم تمام زحماتت را جبران کنم جز اینکه بهترین درود ها <br></b></font></p><p dir="rtl" align="center"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#cc0000"><b>و دعاهای خیرم را بدرقه راهت کنم .</b></font></p><p dir="rtl" align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="4" color="#000099"><b>ازطرف وبلاگ نویسان هفته راهنما را به مجموعه راهنمایان کنگره 60 به ویژه راهنمایان شعبه امین گلی &nbsp;&nbsp;</b></font></font></p><p dir="rtl" align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="4" color="#000099"><b>&nbsp;تبریک می گویم.. </b></font></font></p></div><div align="center"><br></div> text/html 2020-05-06T22:07:57+01:00 c60majed.mihanblog.com خلیل ملایی سی دی هفته؛ نفس وجسم http://c60majed.mihanblog.com/post/979 <div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/13433/cd/IMG_%DB%B0%DB%B6%DB%B0%DB%B5%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B0%DB%B0%DB%B4%DB%B4%DB%B1%DB%B9_%28500_x_375_pixel%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-04-17T21:44:22+01:00 c60majed.mihanblog.com خلیل ملایی وادی هشتم http://c60majed.mihanblog.com/post/978 <div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/43648/wadiha/200.gif" class="image-preview" style="width: 360px;"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2">در وادی هشتم می گوید : با حرکت راه نمایان می شود.&nbsp; این یک قانون است . قانونی که مبدا آن در روز موعود هست ،&nbsp; که ابتدای وادی نویسنده پیامی را مطرح می کند . </font> </div> text/html 2020-03-27T17:33:39+01:00 c60majed.mihanblog.com مسافر مجید شیروی پیام سی دی انسان هالو http://c60majed.mihanblog.com/post/972 <div align="center"><br></div><div align="center"><div><font size="2"><b>پیام سی دی انسان هالو از آقای مهندس</b></font></div></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/13433/cd/Negar_20200318_130037-500x375.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><font size="2">استاد: ابتدا اشاره می‌نماییم به اشکال جامدات و فرآیند یا ثمره‌ی نباتات، اول مدور بودن جامدات توسط عوامل طبیعی مانند سنگی که در بستر رودخانه مشاهده می‌نمایید یا کروات. دوم مدور بودن کلیه میوه‌ها در روی درختان.</font></div><div><font size="2"><br></font></div></div> text/html 2020-03-24T21:48:57+01:00 c60majed.mihanblog.com خلیل ملایی انسان هالو از جناب مهندس حسین دژاکام http://c60majed.mihanblog.com/post/970 <div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/13433/cd/Negar_20200318_130037-500x375.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-03-09T07:53:10+01:00 c60majed.mihanblog.com مسافر مجید شیروی متن کامل سی دی عشق و ایمان از جناب مهندس ( قسمت دوم ) http://c60majed.mihanblog.com/post/969 <div align="center"> <font size="3" face="Mihan-IransansLight">متن سی دی عشق و ایمان: قسمت دوم <br></font></div><div align="center"><br><img src="http://uupload.ir/files/qbg_img_20200229_135251_434.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><font size="3" face="Mihan-IransansLight">این جلسه ، جلسه ی سیزدهم از دور چهل و سوم روز های سه شنبه در تاریخ ۹۸/۱۱/۸ به نگهبانی و استادی جناب مهندس و دبیری خانم الناز با دستور جلسه ی عشق و ایمان، قسمت دوم ، راس ساعت ۸/۳۰ صبح شروع به کار نمود. </font></font></div>