وب مسافر مجید شیروی
رهایی از اعتیاد حق تمام کسانی است که دست خود را به نشان تسلیم و یاری گرفتن بالا برده اند  
قالب وبلاگ
لینک های مفید

   (( ادموند و هلیا پرده اول))
                                    بارگاه
==============================================
                                              
                    سخن نویسنده:(مهندس )
 نمایشنامه ادموند و هلیا مطلب فلسفی عمیقی را مطرح می کند که بسیاری از زوایای آن هنوز هم مجهول و ناشناخته است برای روشن تر شدن این موضوع ناگزیر شدم آن را به صورت طنز ،شوخی، و تراژدی به نگارش درآورم. 
     

 پادشاه -----خدا                 ادموند--------آدم

 هلیا --------حوا               گابریل------جبرئیل
 
 مایکل ---میکائیل        لوسیفر--------شیطان

 راوی --------------جناب    مهندس   دژاکام
 مامور  و  نگهبان ------------------ابزار  الهی
 هرکول و ژولیا ------سمبل انسانهایی که با     
  حضرت آدم  و  حوا  زندگی  ----می کردند

ادامه مطلب

طبقه بندی: 12 پرده نمایشنامه ادموند و هلیا""""،
برچسب ها: نمایشنامه ادموندوهلیا، ادم وحوا، کنگره60،
[ جمعه 28 دی 1397 ] [ 12:03 ب.ظ ] [ خلیل ملایی ]
من با به درمان رساندن بیش از بیست و پنج هزار نفر در طول این سالها می توانم بگویم که تظر  من در رابطه با روان بسیار درست و متقن است 

ادامه مطلب

طبقه بندی: 12 پرده نمایشنامه ادموند و هلیا""""، CD های جناب مهندس """"""""""""""،
[ سه شنبه 2 بهمن 1397 ] [ 08:43 ق.ظ ] [ خلیل ملایی ]
""((نمایشنامه ادموند وهلیا))""
"قسمت آخر "                                                                           پرده دوازدهم
"درون قصر"

ادامه مطلب......درپایین صفحه


ادامه مطلب

طبقه بندی: 12 پرده نمایشنامه ادموند و هلیا""""،
برچسب ها: نمایشنامه ادموند وهلیا، آدم وحوا، کنگره60،
دنبالک ها: وب مسافر خلیل ملایی، وب همسفر نادیا،
[ سه شنبه 29 اسفند 1396 ] [ 12:01 ق.ظ ] [ نادیا ملایی ]
""((نمایشنامه ادموند وهلیا))""
"قسمت اول "                                                                           پرده دوازدهم
"درون قصر"
(در قصر؛ادموند و هلیا روبروی هم نشسته اند و در حال خوردن چای هستند .در حالی که هوا تاریک شده وشب است)

ادامه مطلب

طبقه بندی: 12 پرده نمایشنامه ادموند و هلیا""""،
برچسب ها: آدم وحوا .ادموند وهلیا کنگره60 مهندس دژاکام،
دنبالک ها: وب مسافر خلیل ملایی، وب همسفر نادیا،
[ جمعه 8 دی 1396 ] [ 12:05 ق.ظ ] [ نادیا ملایی ]
قسمت دوم                            پرده یازدهم
""کناررودخانه""


روح هلیا:
کدام شرافت! تا کنون چندی بار از خط قرمز عبور کرده ایم!

ادامه مطلب

طبقه بندی: 12 پرده نمایشنامه ادموند و هلیا""""،
برچسب ها: ادم وهوا(ادموند وهلیا)کنگره60 درمان اعتیاد.مهندس دژاکام،
دنبالک ها: وب مسافر خلیل ملایی، وب همسفر نادیا،
[ جمعه 10 آذر 1396 ] [ 12:38 ق.ظ ] [ نادیا ملایی ]
قسمت اول                                     پرده یازدهم
" کنار رودخانه"

( ادموندوهلیاکناررودخانه،درحال قدم زدن هستند)

ادامه مطلب

طبقه بندی: 12 پرده نمایشنامه ادموند و هلیا""""،
برچسب ها: ادم وهوا.ادموند وهلیا.کنگره60.مهندس دژاکام،
دنبالک ها: وب مسافر خلیل ملایی، وب همسفر نادیا،
[ جمعه 3 آذر 1396 ] [ 12:02 ق.ظ ] [ نادیا ملایی ]
پرده دهم
""درقصر""


لوسفیرگفته؟ باید هر طور که شده کاری کنید که ادموند و هلیا از رودخانه عبور کنند وارد منطقه ممنوعه بشوند.


ادامه مطلب

طبقه بندی: 12 پرده نمایشنامه ادموند و هلیا""""،
برچسب ها: ادم وهوا.ادموندوهلیا.ترک شیشه.متادون.تریاک.کنگره60.مهندس دژاکام،
[ پنجشنبه 18 آبان 1396 ] [ 06:57 ب.ظ ] [ نادیا ملایی ]
پرده نهم
""((شهر جدید یا بهشت))""


هرگز نبایستی ازسیمهای خاردار عبور نمایدوبه درختان نزدیک شوید ویا از میوه انهابخورید
ادامه مطلب

طبقه بندی: 12 پرده نمایشنامه ادموند و هلیا""""،
برچسب ها: کنگره60.درمان اعتیاد.دانش اعتیاد.مهندس دژاکام.ادموندوهلیا،
[ پنجشنبه 11 آبان 1396 ] [ 09:01 ب.ظ ] [ نادیا ملایی ]
پرده هفتم
"بارگاه پادشاه"فوراً ادموند وهلیا را خبرکنید که به اینجا بیایند، پادشاه آنها رااحضار کرده است.
[چندلحظه بعد، ادموند وهلیا وارد بارگاه می شوند پس از ورود ، هلیا  سربر خاک می گذارد، ولی ادموند، تردید می کند.]

ادامه مطلب

طبقه بندی: 12 پرده نمایشنامه ادموند و هلیا""""،
برچسب ها: کنگره60.درمان اعتیادبه انواع موادمخدر ادموندوهلیا،
[ شنبه 8 مهر 1396 ] [ 06:52 ب.ظ ] [ نادیا ملایی ]
نمایشنامه ادموند وهلیا
پرده هشتم
"گردهمایی" قسمت سوم


ادموند :
گابریل عزیز ، پادشاه گفت به درخت نزدیک نشوید و از آن نخورید !
می خواهیم قبل از اینکه ما به آنجا منتقل بشویم ، موضوع درخت را که پادشاه گفت به آن نزدیک نشویم را برای ما روشن کنی .
ادامه مطلب

طبقه بندی: 12 پرده نمایشنامه ادموند و هلیا""""،
برچسب ها: کنگره60.درمان اعتیادبه انواع موادمخدر.ادموندوهلیا،
[ پنجشنبه 4 آبان 1396 ] [ 08:26 ب.ظ ] [ نادیا ملایی ]
پرده هفتم
"بارگاه پادشاه"فوراً ادموند وهلیا را خبرکنید که به اینجا بیایند، پادشاه آنها رااحضار کرده است.
[چندلحظه بعد، ادموند وهلیا وارد بارگاه می شوند پس از ورود ، هلیا  سربر خاک می گذارد، ولی ادموند، تردید می کند.]

ادامه مطلب

طبقه بندی: 12 پرده نمایشنامه ادموند و هلیا""""،
برچسب ها: کنگره60.درمان اعتیادبه انواع موادمخدر ادموندوهلیا،
[ شنبه 29 مهر 1396 ] [ 06:40 ب.ظ ] [ نادیا ملایی ]
نمایشنامه ادموند وهلیا
پرده هشتم
"گردهمایی" قسمیت دوم


اختیارات او چقدر است؟
پادشاه:
او اختیار کامل دارد؛ یعنی هم می تواند مثل یک فرشته، پاک ومنزه ونیکو کار وهم می تواند از هر موجودی، درنده تروشرورتروخطرناکترباشد!


ادامه مطلب

طبقه بندی: 12 پرده نمایشنامه ادموند و هلیا""""،
برچسب ها: کنگره60.درمان اعتیادبه انواع موادمخدر.ادموند وهلیا،
[ جمعه 28 مهر 1396 ] [ 01:27 ب.ظ ] [ خلیل ملایی ]
                               پرده هشتم
                              "گرد همائی"

گابریل :
او آن است که آفرید شما را و آنچه در جهان خاکی است و سپس از آن قصد کرد به آسمان و بنا کرد آن را هفت آسمان و او به همه چیز داناست و اکنون با شما سخن خواهد گفت .
[ساکنین ، فریاد شادی سر می دهند و هلهله می کنند ]

ادامه مطلب

طبقه بندی: 12 پرده نمایشنامه ادموند و هلیا""""،
برچسب ها: کنگره60.درمان اعتیادبه انواع موادمخدر،
[ جمعه 21 مهر 1396 ] [ 08:35 ب.ظ ] [ نادیا ملایی ]
پرده هفتم
"بارگاه پادشاه"فوراً ادموند وهلیا را خبرکنید که به اینجا بیایند، پادشاه آنها رااحضار کرده است.
[چندلحظه بعد، ادموند وهلیا وارد بارگاه می شوند پس از ورود ، هلیا  سربر خاک می گذارد، ولی ادموند، تردید می کند.]
..........

ادامه مطلب

طبقه بندی: 12 پرده نمایشنامه ادموند و هلیا""""،
برچسب ها: کنگره60.درمان اعتیادبه انواع موادمخدر،
[ جمعه 14 مهر 1396 ] [ 10:32 ب.ظ ] [ خلیل ملایی ]

پرده ششم
"مرخصی ازبیمارستان"ما در گذشته ، به گونه ای برنامه ریزی شده بودیم که فقط فرامین را اجرا می کردیم و کار دیگری بلد نبودیم ؛ ولی اکنون با اختیاری که به ما تفویض شده می توانیم فرمان را اجرا نکنیم ، به عبارتی می توانیم نقض فرمان کنیم !

ادامه مطلب

طبقه بندی: 12 پرده نمایشنامه ادموند و هلیا""""،
برچسب ها: کنگره60.درمان اعتیادبه انواع موادمخدر،
[ جمعه 7 مهر 1396 ] [ 05:46 ب.ظ ] [ نادیا ملایی ]
    پرده پنجم         (قسمت سوم)
                "به دنبال هلیا"


                         

ادامه مطلب

طبقه بندی: 12 پرده نمایشنامه ادموند و هلیا""""،
[ جمعه 31 شهریور 1396 ] [ 06:36 ب.ظ ] [ نادیا ملایی ]
      پرده پنجم         (قسمت دوم)
                "به دنبال هلیا"

                           
متشکرم من نمیتوانم به خانه شما بیایم، چون منتظره نامزدم هستم......ادامه مطلب

طبقه بندی: 12 پرده نمایشنامه ادموند و هلیا""""،
برچسب ها: کنگره60.درمان اعتیاد به انواع مواد مخدر،
[ دوشنبه 27 شهریور 1396 ] [ 02:48 ب.ظ ] [ نادیا ملایی ]

پرده پنجم                    "به دنبال هلیا"
قسمت اول

                         
بچه ای خرد سال، مثلا ۳ یا ۴ ساله از پدرش سوال میکند، من از کجا یا چجوری به دنیا آمده ام؟ چگونه باید پاسخ او را داد؟
بسیار خوب، بچه به سوال کردن ادامه میدهد؛ قبل از شکم مامان، کجا بوده ام؟ چه جوری رفتم تو شکم مامان و چه جوری بیرون آمدم؟.....
.
لطفا برای همسفرکوچولوها نظربگذارید.ادامه مطلب

طبقه بندی: 12 پرده نمایشنامه ادموند و هلیا""""،
برچسب ها: کنگره60.درمان اعتیادبه انواع موادمخدر،
[ جمعه 24 شهریور 1396 ] [ 09:00 ب.ظ ] [ نادیا ملایی ]
  "ادموندوهلیا ( پرده چهارم  )

                     
جن:
آخه مرد حسابی ، مرد باید مرد باشه ، زن باید از شوهرش حساب ببره ، چپ نگاه کنی باید زهرش بترکه ، زنها عاشق اینگونه مردهای خشن هستند ، این سوسول بازی ها چیه از خودت در میاری ؛  عزیزم عزیزم ! مسخره کردی ،  واسه همینه که غذا درست نکرده ......ادامه مطلب

طبقه بندی: 12 پرده نمایشنامه ادموند و هلیا""""،
برچسب ها: کنگره۶۰.درمان اعتیاد انواع موادمخدر.نمایشنامه ادموندوهلیا،
[ شنبه 11 شهریور 1396 ] [ 08:02 ب.ظ ] [ نادیا ملایی ]
  ادموند و هلیا پرده سوم :
آموزش ادموند


               راوی :
هیچکس از صحبت های  پادشاه (خدا) با لوسیفر(شیطان) مطلع نشد که چه گفتند .     ادامه مطلب

طبقه بندی: 12 پرده نمایشنامه ادموند و هلیا""""،
برچسب ها: کنگره 60 . درمان اعتیاد . نمایشنامه ادموند و هلیا . قسمت سوم،
[ جمعه 3 شهریور 1396 ] [ 01:31 ق.ظ ] [ نادیا ملایی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2

درباره وبلاگ

تجربیات من در مورد درمان اعتیاد و همچنین درج مطالب مفید از زبان بزرگان و الگوهای درمان شده برای کسانیکه می خواهند از اعتیادبه مواد مخدر رها شده و به درمان قطعی ذر زمینه ی این مشکل عظیم برسند . سعی من در این وبلاگ نشان دادن راه درست و بدون بازگشت به مواد مخدر است چرا که آرزوی هر مصرف کننده ی خواستار رهایی از اعتیاد ، عدم وسوسه و عدم عود و اطمینان از ماندن در سلامتی و دوری از مواد مخدر و سایر تاریکی هایی است که دشمن اصلی آرامش در انسان است . تمام موارد گنجانده شده در وبلاگ بر مبنای علم و دانشی است که صد سال از علم کلیه پزشکان و محققین و سایر افرادی که در این حیطه مشغول فعالیت هستند جلو تر است و این پیش تاز بودن را مدیون فرشته ای به نام مهندس حسین دژاکام بنیان و نگهبان و استاد بزرگ کنگره شصت می باشیم .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات