وب مسافر مجید شیروی
رهایی از اعتیاد حق تمام کسانی است که دست خود را به نشان تسلیم و یاری گرفتن بالا برده اند  
قالب وبلاگ
لینک های مفید


وادی یازدهم و تاثیر آن روی من 
چشمه های جوشان و رود های خروشان،  همه به خیر یا اقیانوس می رسند  . 
این نوشته به صورت پرسش و پاسخ ارائه می گردد .


۱ -  ویژگی چشمه ی واقعی و رود مفید فایده در چیست؟ 
چشمه ، وقتی چشمه است که از خود جوشش داشته باشد و رود حقیقی ، رود خانه ای است که جوش و خروش داشته باشد . 
۲ - چرا چشمه بایستی جوشان باشد ؟ 
اگر چشمه از درون خود جوشش نداشته باشد و به عبارت ساده تر ، اگر چشمه ، از خود دارایی مهمی به نام آب نداشته باشد ، دیگر چشمه نیست . 
۳ - تمثیل چشمه ی جوشان و رود خروشان در این وادی چیست؟ 
این مثالی برای انسان هاست که باید مانند چشمه ، دو ویژگی مهم داشته باشند . یکی در ذات خود ، مانند یک معلم چیز با ارزشی داشته باشد و این همان جوهر و اصل وجودی اوست . دوم : انسان باید علاوه بر دارایی های ذخیره شده در خود ، حرکت را نیز دارا باشد و این حرکت بر مبنای میزان انرژی نهفته در اوست . سوم : اصل اختیار است که این گوهر نایاب تنها در انسان تعبیه شده است . 
۴ - در رود های خروشان چه ویژگی بارزی نهفته است ؟ 
اصل تحرک ، که بر اساس نیروی درونی ( حس ) رود را به جلو پیش می برد . 
۵ - عاقبت رود ها و چشمه هایی که به دریا و یا اقیانوس نمی رسند چیست؟ 
یا تبدیل به باتلاق و مرداب می شوند و یا آب آنها در جایی در زمین فرو می رود . مثل زاینده رود 
این رود ها تمثیل انسان هایی است که بی هدف زندگی می کنند و در نهایت بدون رسیدن به هدف واقعی خود که نزدیک شدن به فرمان عقل است جاهل از این دنیا می روند . 
۶ - چرا شیطان شروع به تاخت و تاز به جهان روشنایی ها نمود ؟ 
چون می خواست برتری خود نسبت به انسان را به قدرت مطلق نشان دهد . 
۷ - به جز شیطان،  چه نیرو های دیگری سد راه انسان ، در حرکت به سوی خداوند هستند ؟ 
شیطان یکی از فرماندهان بزرگواری بود که به خاطر طغیان ( نا فرمانی ) از درگاه خداوند رانده شد . انسان های منفی باف و نیرو های تخریبی و منفی هم از یاران شیطان هستند . 
۸ - کار شیطان در برابر انسان چیست؟ 
شیطان از راه القا و الهام انسان را فریب می دهد . او با زیبا جلوه دادن کارهای ضد ارزشی ، ابتدا انسان را از مسیر صراط مستقیم دور کرده و سپس به تاریکی که همان جهل است می برد و با شریک‌شدن در نیرو های وی ، انسان را در تاریکی نگاه می دارد . 
۱۰ - اختیار چه نقشی در حرکت یا عدم تحرک انسان دارد ؟ 
اختیار،  تنها ویژگی منحصر به فردی است که خداوند در روز است به آدم و فرزندان او داد ، تا خود راه و مسیر شان را انتخاب کنند . همان گونه که در کتاب شریف آمده است ( ما او را بر سر یک دو راهی [ انتخاب بین خیر و شر ] قرار دادیم ) . 
۱۱ - شعبده ی خداوند در رابطه با انسان چه بود ؟ 
با تفویض اختیار از طرف خداوند به انسان ها ، مساله ی چرا و پاداش به وجود آمد.  این بزرگ‌ترین شعبده ی هستی در مورد آدمیان است . 
۱۲  - چرا شیطان ، تنها دز راه القا و الهام می تواند کار پلید خود را انجام دهد ؟ 
زیرا اختیار انسان محترم شمرده شده است 
۱۳ - به چه دلیل بسیاری از انسان ها ، دعوت شیطان را می پذیرند؟ 
زیرا انسان موجودی است با دو ویژگی خوبی و بدی و یا خیر و شر که در او نهاده شده است . 
۱۴ - چه انسان هایی دعوت شیطان را رد می کنند ؟ 
تنها اندکی از انسان ها که عمل سالم انجام می دهند و دیگران را علاوه بر خود به صبر و محبت توصیه می نمایند . 
۱۵ - کلیدی ترین موضوع برای انسان در این جهان چیست؟ 
ماده و مادیات . زیرا قلمرو انسان در جهان فیزیکی و مهدی قرار دارد 
۱۶ - هشدار خداوند به انسان به جهت مادیات چیست؟ 
خداوند ، به انسان فرموده است که اگر سوار بر مادیات باشد ، می تواند نیمی از قدرت شیطان را کم کرده و او را شکست دهد ، ولی اگر اسیر مادیات شود ، شیطان او را اسیر و در بند خویش خواهد نمود . 
۱۷ - چرا شیطان نمی تواند قوانین الهی را از بین ببرد ؟ زیرا این قوانین بسیار محکم هستند و از بین بردن آنها،  امکان مدیر نیست ولی نیروی منفی ، با مخدوش کردن این قوانین می تواند بر انسان چیره شود . 
مثال :  صداقت و راستی یک‌قانون الهی است ،  اما شیطان در مواقعی که انسان در جهت منفی قرار بگیرد ، برای منفعت خویش دروغی به اسم دروغ مصلحتی می گوید ، این همان مخدوش کردن قانون الهی است که میسر و سهل و آسان است . 
۱۸ - یکی از قوانین الهی ، ..... است و خواست شیطان .... است . 
الف : صداقت - دروغ       ب : افراط - تفریط 
ج : تعادل - افراط و تفریط 
جواب : ج 
۱۹ - تیری که شیطان برای گمراهی انسان رها کرد چه بود ؟ 
جادوی هفت رنگ‌ و یا همان خمر 
۲۰ - خمر را تعریف کنید ؟ 
هر چیزی که بر روی افکار و اندیشه ی انسان ، حجاب یا پرده ای بیفکند و او را از حالت تعادل طبیعی خارج نماید را خمر می نامند . 
۲۱ - شیطان برای بردن انسان به تاریکی چه مراحلی از خمر را اجرا نمود ؟ نام ببرید . 
الف : تریاک‌    ب : هروئین     ج : شیشه و مواد محرک و روان گردان ها 
۲۲ - انسان برای خروج از تاریکی تنها جه راهی دارد ؟ 
همگی بایستی به ریسمان الهی چنگ زده و پراکنده و متفرق نشویم .‌
۲۳ - نیروی مکمل را تعریف کنید؟ 
نیرو های منفی،  که خداوند در هستی قرار داده است تا ، انسان بتواند با انتخاب صحیح به جایگاهی که مد نظر الهی است برسد را نیروی مکمل گویند . 
۲۴ - چرا وجود نیرو های منفی و مکمل لازمه ی حیات شمرده می شوند ؟ 
زیرا اصل بنای جهان هستی بر مبنای اضداد است ‌. مثلا برای درک روز ، خداوند شب را خلق نمود و یا برای فهم خوبی و تمیز دانستن آن،  بدی و زشتی را به وجود آورد،  وگرنه بدون نیرو های مکمل ، پاداش و جزا و کلا زندگی انسان ها بی معنا می شد . 
۲۵ - قوانین الهی چه هستند و چه می گویند ؟ 
چیز هایی هستند که خداوند انجام دادم یا عدم انجام آنها را به انسان گوشزد نموده است . مثلا قانون می گوید : دزدی نکن ، ربا نگیر وربا نخور.  دروغ نگو و صادق باش ، تهمت نزن ، غیبت نکن . به نامحرم نگاه نکن ، مهربان باش ، محبت کن ، کینه نورز و .. 
۲۶ - دو ویژگی چشمه های جوشان چیست؟ 
الف : اختلاف ارتفاع داشته باشدیا اختلاف پتانسیل ( نیروی ذخیره شده ) داشته باشد .
ب : داشتن منابع آبی ذخیره شده 
۲۷ - انسانی که می خواهد مانند یک‌ چشمه ی جوشان باشد چه ویژگی هایی باید داشته باشد  ؟ 
الف : منابع اطلاعاتی صحیح در مسیر دانایی 
ب : اختلاف پتانسیل نیرو های درونی  و بیرونی.  

۲۸ - انرژی در انسان چگونه به وجود می آید؟ 
با تغییر جایگاه . مثلا از سفر اول وارد سفر دوم شده و یا جایگاه خدمتی را کسب نماید . 
۲۹ - لذت در انسان چگونه به وجود می آید؟ 
لدت یا شادی با تغییر جایگاه ، در افراد پدید می آید.  مثلا کسی که صد کیلو گرم وزن داشته و شروع به کاهش وزن خود نماید ، بعد از یک ماه مثلا سه کیلو گرم،  که وزن خود را کاهش دهد ، این کاهش و تعییر وزن در وی سبب شادی و لذت می گردد و این لذت تا زمانی برقرار است که فرد آرام آرام ، وزن خود را کاهش بدهد . 
۳۰ - نیرو های منفی انرژی مورد نیاز خود را از چه راهی به دست می آورند؟ 
نیروهای منفی از راه سرقت و یا دزدیدن انرژی دیگران کسب نیرو ی بیشتر می کنند . مثلا فردی که دوست خود را مسخره می کند ، در واقع از ناراحت شدن طرف مقابل انرژی پاک و سالم او را می دزدد . این انرژی به خاطر این که از راه نادرست گرفته شده است ، لحظه ای بوده و فرد برای کسب نیروی بیشتر باید کار ضد ارزشی خود را مدام تکرار کند . انسان های منفی،  به جای این که انرژی شان را از راه درست به دست آورند با سرقت انرژی  دیگران کسب لذت می کنند . مصرف مواد مخدر ، یکی از راه هایی است که افراد برای کسب لذت و به دست آوردن انرژی،  به آن روی می آورند ؛ زیرا نمی توانند و یا نمی دانند ، چگونه و چطور از راه صحیح و با حرکت در صراط مستقیم می شود کسب انرژی نمود ، آن هم یک انرژی سالم و پاک و دائمی ، که نیازی به نابودی خود نداشته باشند . 
۳۱ - واژه ی انرژی منفی را توضیح دهید و بگوئید:  دلیل اطلاق این واژه برای چیست؟ 
کلا انرژی،  انرژی است ، اما به دلیل این که ، این نوع انرزی باعث تخریب خود فرد می شود به آن انرزی منفی گویند . این انرزی از راه سرقت انرزی های دیگران به دست می آید و مانند یک نارنجک ؛  در وهله ی اول خود شخص و سپس دیگران را تخریب می کند .

۳۲ - آیا انرژی صور آشکار و پنهان دارد ؟ 
بله . کسب انرژی در صور آشکار،  مثل استفاده از مواد مخدر و در صور پنهان ؛ مانند تخریب دیگران از راه هایی مثل مسخره کردن ، تهمت و غیبت و گریه و ناله کردن به دلیل نا امیدی و  .. بدست می آید.  
با سپاس : مجید شیرویطبقه بندی: ۱۴وادی کتاب عشق """""""""""""""،
برچسب ها: کنگره60،
[ جمعه 3 مرداد 1399 ] [ 01:34 ق.ظ ] [ خلیل ملایی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

تجربیات من در مورد درمان اعتیاد و همچنین درج مطالب مفید از زبان بزرگان و الگوهای درمان شده برای کسانیکه می خواهند از اعتیادبه مواد مخدر رها شده و به درمان قطعی ذر زمینه ی این مشکل عظیم برسند . سعی من در این وبلاگ نشان دادن راه درست و بدون بازگشت به مواد مخدر است چرا که آرزوی هر مصرف کننده ی خواستار رهایی از اعتیاد ، عدم وسوسه و عدم عود و اطمینان از ماندن در سلامتی و دوری از مواد مخدر و سایر تاریکی هایی است که دشمن اصلی آرامش در انسان است . تمام موارد گنجانده شده در وبلاگ بر مبنای علم و دانشی است که صد سال از علم کلیه پزشکان و محققین و سایر افرادی که در این حیطه مشغول فعالیت هستند جلو تر است و این پیش تاز بودن را مدیون فرشته ای به نام مهندس حسین دژاکام بنیان و نگهبان و استاد بزرگ کنگره شصت می باشیم .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات