وب مسافر مجید شیروی
رهایی از اعتیاد حق تمام کسانی است که دست خود را به نشان تسلیم و یاری گرفتن بالا برده اند  
قالب وبلاگ
لینک های مفید
به نام قدرت مطلق


باتفکرساختارها آغاز میگردد بدون تفکر آنچه هست رو به زوال می رود

بهتر است با توضیح دادن تیتر وادی شروع کنیم .
کلمه ی ابتدای تیتر وادی :با تفکر
وقتی حرف اضافه ی (با) قبل از هر کلمه می آید تصور بر این است که غیر از تفکر چیزهای دیگری نیز وجود دارد که باعث به وجود آمدن یک ساختار بشود پارامترهای متعددی در شکل گیری یک ساختار دخیل است اما تفکر قدم اول شکل گیری هر ساختاری است .
پارامترهای دیگر که به همراه تفکر وجود خارجی یا درونی دارد .مثل نیروها :که در جهان درون نیرو معادل حس است .پس در شکل گیری هر ساختار حس های گوناگون چه مثبت و چه منفی نقش حمایتی را دارند .
اما تفکر :برای به وجود آمدن یک تفکر در درون هر موجود دو نیروی القا ،احیا پیش زمینه ی خلق یک فکر یا یک اندیشه هستند .
با وجود این دو نیرو تفکر شکل گرفته و در درون ذهن تثبیت می شود .
القا: در این مرحله تصویر یا تصاویری باید به ذهن متواتر گردد تا آن تصاویر بتواند اثر گذار شود القا به معنای اثر یک چیز بر یک چیز دیگر بدون تماس است مثل این که با کنار هم قرار دادن یک عطر کنار یک پیراهن بوی عطر به پیراهن القا شود یعنی پیراهن از خود بویی ندارد اما با القا عطر بوی خوش می گیرد .
نکته ی مهم در امر القا این است که از بین دو چیز آن چیزی که قوی تر است و قدرت بیشتری دارد بر چیز دوم می تواند القا کند مانند خورشید که به خاطر بزرگ تر بودن با نیروی کشش یا جاذبه اثر می گذارد و سیب گردش زمین به دور خود و خورشید می شود .
همین طور ماه که هم دور زمین می گردد و هم دور خورشید .چرا که ماه کوچک تر از زمین و خورشید است .
درس فردا ادامه ی شکافتن تیتر وادی
گوش دادن به سی دی القا و وادی اول از مهندس دژاکام و خواندن صفحه ی چهل تا چهل و دو کتاب شصت درجه  (پیام لنگر کشتی )و سی دی لنگر کشتی از مهندس باعث درک بهتر مساله می شود .


این قسمت ؛ ساختار و ساختارها
ساختار همان سیستم هوشمند است .چه مو قعی ساختار به وجود می آید.
به عنوان مثال الفبای فارسی سی و دو حرف دارد .همه این حروف به تنهایی معنی خاصی نمی دهد اما با ترکیب دو تا چند حرف با یکدیگر کلمات مختلفی با معناهای متفاوت به دست می آید.
مثلا حروف :م -س-ه ا-ک - را در نظر بگیرید .با این حروف کلماتی مثل (کاسه-ماسه-کاه-و.....)می توان ساخت .
پس ساختار یا ساختن پدید می آید و البته با ترکیب چند چیز شبیه به هم و یا متفاوت از هم .
ولی نکته ی مهم در هر ساختار این است که شالوده و جنس اولیه ی هر ساختار باید از یک نوع باشد مثل همان حروف الفبا .نمی شود حروف الفبا را با عدد مخلوط کرد چون از یک جنس نیستند .
نکته دیگر که آقای امین در جهان بینی به آن اشاره می کنند شبکه ای عمل کردن ساختارها ست .
این بدین معنی است که یک ساختار بدون کمک و تکمیل با یک ساختار و یا چند ساختار دیگر از بین خواهد رفت .
مثلا مادر یک ساختار و بچه ی شیر خوار را یک ساختار فرض کنید .
اگر شیر مادر به بچه نرسد خواهد مرد و اگر بچه ای در کار نباشد شخصی به اسم مادر هم نخواهد بود .
دو مساله ی مهم و ویژگی بزرگ در ساختارها همان زنده ماندن و بقا و دیگر رشد و توسعه است

صفحه ی سفید یا سیاه نقاشی ، وادی اول


سفید یا سیاه بودن هر چیز مطلق نیست .سیاهی یا سفیدی ،امری نسبی است مطلق بودن فقط صفت خداوند است . خدایی که آفریننده است و دیگران مخلوقات اویند . باید به این نکته توجه داشت که : صفات مثبت به شکل مطلق در پروردگار وجود دارد اما همین صفات به اندازه های بسیار کوچک توسط باری تعالی در انسان  تعبیه شده است .
در روایات و آیات خداوند انسانها را به دو دسته تقسیم کرده است .یاران یمین و اصحاب شمال.
کسانی که در صراط مستقیم هستند یاران و اصحاب یمین یا دست راست و کسانی که در تاریکی به سر می برند همان اصحاب شمال یا دست چپ هستند  .در وادی اول نیز صحبت از صفحه ی سفید نقاشی به میان آمده است .
این تمثیل به جا چه می خواهد بگوید ؟
با ورود به کنگره بایستی افکار غلط را پشت سر گذاشت. این افکار که همان تصاویر و تعاریف غلط است در شروع درمان نمی گذارد ما به تفکر صحیح برسیم .نفس یک سری چرا ها و باید ها و نباید ها و آیا ها را جلوی راه ما قرار می دهد .
سوالات متعددی را در ذهن ما می آورد .پرسش هایی که عبارتند از :
آیا می شود درمان شد ؟آیا دیگر به مواد برگشت می کنم ؟ آیا این راه درست است ؟آیا این روش درست است ؟
چرا ده ،یازده ماه باید وقت صرف کنم و اوتی بخورم ؟
چرا بعد از این همه سال باید بنویسم و سی دی گوش کنم ؟
چرا باید ....و هزاران چرای دیگر
پس اولین گام پاک کردن ذهن از افکار است چرا که افکار روبروی تفکر است و در صورت غوطه ور شدن در افکار شخص در  جنگ درون بازنده ی اصلی است و برنده ی این نبرد نا برابر نفس اماره است . نتیجه ی این نبرد رانده شدن از آموزش های ناب کنگره و نرسیدت به دنیای تازه است . دنیایی که در ان خبری از کینه ، نفرت ، تاریکی ،خشم ،ترس و جهل و نا امیدی نیست .
اما مادامی که صفحه ی ذهن پر از نیرو های بازدارنده است ایمان به روشنایی ها حاصل نمی گردد .
پس لازم است صفحه ی ذهن از سیاهی پاک و سپید شود .
یک نقاش برای شروع نقش زدن بر بوم نقاشی ، باید سفید باشد تا بتواند منظره ای را خلق کند . در این صورت راحت کار را آغاز می کند اما اگر صفحه ی بوم مورد نظر از قبل طرح و نقشی روی آن کشیده شده باشد . قدر مسلم برای کشیدن طرحی نو ، ابتدا بایستی نقش قبلی پوشیده شود .در این وضعیت ،نمی توان روی نقش قبلی نقاشی جدید را کشید .
در مورد تفکر نیز به همین صورت است . افکار نادرست با کمک گرفتن از آموزشهای ناب کنگره باید حذف شده و تفکر سالم جایگزین آن شود .
صفحه ی سیاه ذهن و قلب به خاطر حضور چند ساله در تاریکی ها با تغییر و تبدیل به صفحه ای سفید ترخیص می گردد .
اندیشه ی انسان ها هم باید تغییر کند .نمی شود مصرف کننده بود و به درمان رسید . نمی توانی سیگار بکشی ولی از سیگار کشیدن رها شوی .
برای رها شدن باید اندیشه ی رهایی را در ذهن داشت زیرا تفکر درست ، عملکرد  درست را پدید می آورد . آن چه در تفکر توست آن به انجام می رسد
همان طور که در اول وادی آمده است ، برای خلق هر چیز ،اولین قدم وجود یک فکر یا یک اندیشه است .
یک جمله ی قابل تعمق در صفحه ی اول آمده است : (همه ی انسانها برای پیدا شدن ، لازم است تفکر نمایند )
پیدا شدن : گم شدن گوهر وجود ی ما چیزی بود که محصول اعتیاد بود .حال با ورود به ارزشها گوهر جان  را باید با تلاش و کوشش پیدا کرد .
بدانیم کجای کاریم . بدانیم مبدا ،مقصد ،مسیر و هدف ما چیست و کجاست؟
با این دانستن هاست که خود را پیدا می کنیم .پس تفکر کنیم تا خویشتن را بیابیم .

  علت بروز مشکلات
در وادی اول صفحه اول امده است که همه جیر اول مثل صفحه ی سفید نقاشی است و ذره ذره تصویر پدیدار می شود .
    این همان ظهور تصاویر و سپس انجام کار است .
در وادی صفحه ی اول می گوید ما دانسته یا نادانسته به هر حال فرقی نمی کند .
دلیل این که فرقی نمی کند چیست ؟
دلیل بارز و آشکار آن مشکلاتی است که ما با آن دست به گریبان بوده و شاید الان هم باشیم .
این مشکلات به دو دسته تقسیم بندی می شوند .
الف : مشکل در صور آشکار
مانند مشکلات مالی
ب : مشکل در صور پنهان
مانند عدم ارتباط یا ارتباط ناقص و نادرست با دیگران ، کینه ،تنفر  و ...
اما چیزی که در دوران اعتیاد ما را آزار می داد نه فقط مشکلات مالی بود که آن هم بود اما عدم تفکر و تفکر غلط مصائبی را برای ما فراهم می کرد .
شک و تردید ها ، تنفر و کینه ها ،قیامهای اشتباه و کلا از دست رفتن نیرو های درون که خداوند در بدو آفرینش به نا ارزانی داشته بود (همان مساله ی شرک و از بین رفتن اختیار ) باعث شد که ما با بروز و شروع اولین خطا مرتکب خطا های بعدی شویم .چرا که مثلا برای درست کردن یک دورغ مجبور به گفتن بی شمار دروغ دیگر شدیم و یا برای تهیه مواد ،خماری ما را به طرف نفس اماره بیشتر می برد.
نفس نیز با توجه به انرژی زیادی که داشت بیشتر و بیشتر ما را از صراط مستقیم دور و دور تر می کرد  .
نتیجه ی این دور شدن بروز مشکلات بیشتر در صور آشکار و مخصوصا در صور پنهان بود .
حال با ورود به راه راست اندک اندک بایستی علاوه بر تفکر ،تحرک لازم را جهت ماندن در صراط مستقیم به انجام برسانیم .
پس این طور شایسته است که در کل باید تفکر نمود تا ذرات جرقه به روشنایی وسیع مبدل گردد و راه را از چاه باز شناسیم .
در این مقطع تصاویر زشتی که از دوران مصرف در ذهن ما نقش می بندد به ما می فهماند که :از این پس تابلوی نقاشی خود را در ابتدا از تصاویر زشت پاک کنیم، و از اول صفحه ی نقاشی هگمان را با تصاویر زیبا مزین نماییم .
این جاست که شاعر درست و به جا می فرماید :
بیا تا گل بر افشانیم و می در ساغر اندازیم
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم

طبقه بندی: دستورجلسات هفتگی """"""""""""""، ۱۴وادی کتاب عشق """""""""""""""،
برچسب ها: کنگره60.درمان اعتیادبه انواع موادمخدر،
دنبالک ها: وب مسافر خلیل ملایی،
[ پنجشنبه 5 مهر 1397 ] [ 02:40 ب.ظ ] [ خلیل ملایی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

تجربیات من در مورد درمان اعتیاد و همچنین درج مطالب مفید از زبان بزرگان و الگوهای درمان شده برای کسانیکه می خواهند از اعتیادبه مواد مخدر رها شده و به درمان قطعی ذر زمینه ی این مشکل عظیم برسند . سعی من در این وبلاگ نشان دادن راه درست و بدون بازگشت به مواد مخدر است چرا که آرزوی هر مصرف کننده ی خواستار رهایی از اعتیاد ، عدم وسوسه و عدم عود و اطمینان از ماندن در سلامتی و دوری از مواد مخدر و سایر تاریکی هایی است که دشمن اصلی آرامش در انسان است . تمام موارد گنجانده شده در وبلاگ بر مبنای علم و دانشی است که صد سال از علم کلیه پزشکان و محققین و سایر افرادی که در این حیطه مشغول فعالیت هستند جلو تر است و این پیش تاز بودن را مدیون فرشته ای به نام مهندس حسین دژاکام بنیان و نگهبان و استاد بزرگ کنگره شصت می باشیم .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات