تبلیغات
وب مسافر مجید شیروی
وب مسافر مجید شیروی
رهایی از اعتیاد حق تمام کسانی است که دست خود را به نشان تسلیم و یاری گرفتن بالا برده اند  
قالب وبلاگ
لینک های مفید
بنام قدرت مطلق الله


انچه باوراست محبت است وانچه نیست ظروف تهی ست
جلسه ی قبل لژیون یکم کنگره 60شعبه ی سهروردی اصفهان درمورخ 96/9/12روزیکشنبه به نگهبانی واستادی کمک راهنمای محترم مسافرمجیدشیروی ودبیری اینجانب مسافرمجید اصغری بادستورجلسه ی جهان بینی دو راس 17شروع بکارکرد

درابتدا مسافرخلیل بااجازه ی کمک راهنما پیرامون صورت مسئله اعتیادصحبت کردند که درکنگره صورت مسئله ی اعتیادتوسط،اقای مهندس کشف شد ودرسه ضلع جسم ،روان ،جهان بینی وجوددارد چراکه فردی که معتاداست سری اول درجسم خودتخریب بوجوداورده براثراستفاده ی مواد فردپرخاشگر عصبانی و...میشودچون موادمصرف میکند وجسمش ازتعادل خارج شده حالات ورفتارش دست خودش نیست دراین صورت افرادعادی ان را روانی مینامندکه. همه ی  اینها براثراستفاده ی مواداست ودراین جا نبایدانتظارجهان صورت جهان بینی ازفردمصرف کننده داشته باشیم چون آموزش  ندیده جهان بینی آن  صفراست ولی درمورد اعتیاد کاملترین تعریف رامیتوان گفت جایگزینی


یعنی مواد مخدربیرونی راجایگزین موادمخدردرونی(طبیعی) بدن کرده ایم وسیستم ایکس خودرا ازبین برده ایم اقای مهندس ازمایش درمان راروی خودش انجام داد باروش دی اس تی . این روش یعنی D دژکام  Sپله های بیست ویک روزه. T یعنی تایم یاهمان مدت زمان 10 الی 11ماه. ولیTds  مقدارمناسب زمان مناسب
که این فرق بین Dst باTDSاست وسیستم ایکس بخاطرناشناخته بودن  میگویندایکس .ازکارهایی که درکنگره یادگرفتیم
 نمونه اش ورزش است که بسیار مهم است.


 ودرادامه استادفرمودند بایدمواد راکم کم وبه تدریج وپله پله درمان کرد نمیتوان درعرض یک روز گذاشت کنار ،چون جسم درمان نشده ودوباره فردبسوی موادکشیده میشود.درمودتایم زمان موادگفتنددرزمان مصرف مازمان مناسبی نداشتیم  زمانی که وقت نداشتیم موادرامیخوردیم یا فرصتی داشتیم موادرامیکشیدیم اگرکسی قرص مصرف میکرده وموادمصرف نمیکرده نمیتواندکنگره بیایددرمسئله مصرف دارو دوچیزمهم است یکی زمان مناسب ومقدارمناسب


پس نتیجه میگیریم که باید درزمان مناسب استفاده کنیم تا طبق بزنامه پیش برویم ودرمان شویم باید درموقعه پله کم کردن با داروخودت صحبت کنی تادرهنگام پله کم کردن اذیت نشویم این تلقین رامن  داشتم چون درکائنات میتوانی باهرچیزی ارتباط،برقرارکنی همان طورکه اقای مهندس دریکی ازسی دی هایش گفتند این را روی دوتاسیب امتحان کنید یک جمله محبت امیز باعث شاداب ماندن سیب میشودولی یک حرف زشت باعث ازبین رفتن سیب. بایدانرزی ها راازهمه جهات گرفت پس باحرف زدن باشربت اوتی تاثیرگذاراست به ان بگوییدکه من میخواهم به راهم ادامه دهم چون درراه خیراست باعث میشودکه کائنات به توکمک کنندسپس ازرهجوهای خودخواست که درلژیون سیگار شرکت کنند وفرمودند با درمان سیگارمیتوانیددرمان خودتان راکامل کنیدهفته اینده چندتا ازرهجوهای خودرا برای کنفراس انتخاب کردکه درموردسی دی توضیح دهند ودرپایان بادعای کنگره جلسه رابه پایان بردند


مسافرمجیدطبقه بندی: خلاصه عملکرد ...لژیون یکم"""""""""،
برچسب ها: کنگره60.درمان اعتیادبه انواع موادمخدر،
دنبالک ها: وب مسافر خلیل ملایی،
[ سه شنبه 14 آذر 1396 ] [ 10:38 ب.ظ ] [ خلیل ملایی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

تجربیات من در مورد درمان اعتیاد و همچنین درج مطالب مفید از زبان بزرگان و الگوهای درمان شده برای کسانیکه می خواهند از اعتیادبه مواد مخدر رها شده و به درمان قطعی ذر زمینه ی این مشکل عظیم برسند . سعی من در این وبلاگ نشان دادن راه درست و بدون بازگشت به مواد مخدر است چرا که آرزوی هر مصرف کننده ی خواستار رهایی از اعتیاد ، عدم وسوسه و عدم عود و اطمینان از ماندن در سلامتی و دوری از مواد مخدر و سایر تاریکی هایی است که دشمن اصلی آرامش در انسان است . تمام موارد گنجانده شده در وبلاگ بر مبنای علم و دانشی است که صد سال از علم کلیه پزشکان و محققین و سایر افرادی که در این حیطه مشغول فعالیت هستند جلو تر است و این پیش تاز بودن را مدیون فرشته ای به نام مهندس حسین دژاکام بنیان و نگهبان و استاد بزرگ کنگره شصت می باشیم .