وب مسافر مجید شیروی
رهایی از اعتیاد حق تمام کسانی است که دست خود را به نشان تسلیم و یاری گرفتن بالا برده اند  
قالب وبلاگ
لینک های مفید
به نام قدرت بی همتا

در جزوه جهان بینی ۲ بسیار کوتاه به مسئله چاکراها اشاره شده است
مسئله چاکر ها مسئله مهمی در جسم است که البته قابل مشاهده نیست ولی وجود دارد.آقای مهندس روی جسم سالم تاکید زیادی دارد ومیگویند اگر جسم سالمی داشته باشیم تفکر سالمی داریم و برعکس

در جهان‌بینی یاد گرفتیم که در اطراف جسم هر انسانی یک هاله ی مثل یک تخم مرغ وجود داردو این هاله انرژی است


هر انسانی برای اینکه بتوانند تعادل خود را برقرار کنند یکسری نیروی بالقوه در خود دارد که به چاکرای گویند
ما هفت چاکرای اصلی داریم که انرژی حیاتی را از محیط اطراف وکیهان  و کائنات دریافت می کنندو آن را به امواج مورد نیاز تمام نقاط بدن تبدیل می‌کنندو در عین حال انرژی را به بیرون نیزپخش می کنندیعنی با تفکرات مثبت و منفی خود دائم در حال پخش انرژی خود به محیط اطراف می باشیم این سیستم انرژی انسان با محیط اطراف وکیهان و انسان های دیگری در ارتباط است
این انرژی‌ها بین انسان‌ها تبادل پیدا می‌کننددر قدیم هم اعتقاد داشتند ۸۸۰۰۰ چاکرا در بدن انسان وجود داردو تمام نقاط بدن به این انرژی هاحساس هستند وآن را انتقال می‌دهند یعنی هم دریافت می‌کنند و انتقال می‌دهندوان انرژی را تبدیل میکنند یعنی انرژی را از اطراف خود می‌گیرند و آن را برای جسم تبدیل می کنند
چهل چاکرای فرعی وجود دارد که اصلی ترین انها در کف دست کف پا و پشت گردن است ما در کنگره اعتقاد داریم با دست زدن انرژی میگیریم واین یعنی با چاکرای کف دست را فعال میکنیم  هفت چاکرای اصلی داریم که دائما در حال چرخش می باشندچاکر ها مخروطی شکل هستند و مثل پنکه عمل می‌کنندیا انرژی را دریافت میکنند یا انرژی را انتقال میدهنددر مردان این چاکرها به سمت راست یعنی در جهت حرکت عقربه های ساعت در حال حرکت است و در زنان به سمت چپ یعنی بر خلاف حرکت عقربه های ساعت در حال چرخش می باشند
چاکرای اول
چاکرای تحتانی بین مقعد و اندام تناسلی
است و مخروطی شکل است و دهانه به سمت زمین باز می شودو مدام در حال چرخش است
انرژی ها را از جهان دریافت و به جسم ما منتقل می کننداین چاکرا تعادل درونی را طوری برقرار می‌کنند که با بقیه چاکرها هماهنگ باشد و رنگ آن قرمز است کسانی که در این چاکرامشکلی ندارند زندگی فیزیکی وحیات خاکی را کاملا قبول دارند واگر این چاکرا درست عمل نکنند یا عملکرد ان نا هماهنگ باشد معمولا شخص هر کاری بخواهد انجام میدهد بدون اینکه به نتیجه ان فکر کنند  افراط کار است و فقط به فکر خودش است  و از منابع طبیعی و اطرافیان سواستفاده می‌کنند
تردید و دودلی دارد زود خشمگین  میشودو یبوست وچاقی هم از عوارض،  اشکال در این چاکراست

چون رنگ این چاکرا قرمز است پس پوشیدن لباسهای پایین تنه قرمز رنگ وتماشای رنگ قرمز خورشید هنگام طلوع و غروب  چاکرا را فعال میکند وهم چنین نشستن روی خاک و تنفس بوی خاک این چاکرا را فعال میکند.
استفاده
از رنگ قرمز با هاله ای از رنگ آبیدیدن و پوشیدن این رنگ باعث می شودعلاقه به دنیا پیدا کنندو از احساس افسردگی دور گردداستفاده از صدای طبیعت چه صورت طبیعی و چه به صورت ضبط شده به این چاکرا کمک می کند.
کسانی که چاکرای تحتانی آنها فعال و خوب کار می‌کندنشانه ای در این است که معمولا روی شکم می خوابندمعمولاً در طول شبانه روز ۱۰ الی ۱۲ ساعت می خوابند.

چاکرای دوم
چاکرای جنسی


چاکرای جنسی بالای اندام تناسلی قرار دارندمرکز احساسات و خلاقیت است.

بد کار کردن این چاکرا معمولاً در دوران بلوغ اتفاق می افتدبه خصوص اگر نوجوانان در این آموزش کافی نداشته باشدممکن است عوارضی برای چاکرای آنها داشته باشدچون انرژی های جنسی در حال بیدار شدن است و اگر آموزش کافی نباشدممکن است باعث بی ثباتی در این چاکرا شود.

محبت کردن و نوازش بچه ها در دوران کودکیدر حد تعادل و باعث می شوددر نوجوانی که را به‌خوبی فعال شوداگر بیدار شدن نیروهای جنسی درست صورت نگیردخود را به شکل اعتیاد نشان می دهدچون نوجوانان اطلاع ندارندچگونه باید بیدار شدن نیروهای جنسی خودبرخورد کنند بنابراین ممکن است گرفتار اعتیاد شود.

چگونگی فعال سازی چاکرای جنسی عبارت است از:
نگاه کردن به مهتاب به خصوص مهتاب شب چهاردهکه باعث میشود روح انسان برای دریافت ....... آماده گردد.

تماشای مهتاب همراه با لمس آب،خوردن آب از چشم،شنیدن صدای آب  (حتی فواره های خانگی)،موسیقی شاد و پوشیدن رنگ نارنجیبه خصوص در دوران نوجوانی و استفاده از رنگ نارنجی در اتاق خواب ها مفید است.
این چاکرا باعث عزت نفس و نشاط می گردداگر این چاکرا فعال باشند فرد در مقابل جنس مخالفکاملاً عادی برخورد می کندو حتی انگیزه برای خود و دیگران ایجاد می‌کند.


چاکرای سوم
چاکرای خورشیدی

چاکرای سوم تقریبا دو انگشت بالای ناف قرار داردو نشانه فعال بودن این چاکرا این است که خود را باور و قبول داریم و نه از روی منیت  بلکه از روی این که یک انسان هستم با احساسات دیگران و ویژگی‌های شخصیتی دیگراناحترام می گذارم و نشانه دیگر آن استکه فرد به پشت میخوابد وحدود ۵ الی ۸ ساعت میخوابدنشانه دیگر آن احساس مادریو تمایل به راه رفتن و پیاده روی است .
نشانه های ناهماهنگ بودناین چاکر ها هم این است که همه چیز باید طبق خواسته فرد  باشد همه چیز را کنترل می کننداز درون احساس بیقراری و نارضایتی دارد .

مثلث جهالت ترس ناامیدی و منیت بر اساس ناهماهنگی این چاکرا است.
بیماری دیابت هم از نشانه های  بد عمل کردن این چاکرا است.

راه های فعال کردن این چاکرانگاه کردن به رنگ طلایی خورشید و مزرعه گندم رسیده مزرعه گل آفتابگردان  در واقع دیدن رنگ های طلایی  وپوشیدن و دیدن رنگ زرد روشن کمک شایانی می کنند و اعصاب انسان را آرام و خستگی درون را بر طرف می کندباعث تحرک می شود.

میوه های زردمثل موز آناناس دم کرده بومادران خوردن تخم مرغ و روغن کنجد مفید است

چاکرای چهارم
چاکرای قلب

چاکرای قلب که بین قفسه سینه و هم سطح قلب  قرار داردو جایگاه عشق در قلب است.

نشانه درست کار نکردن چاکرای قلباحساس قربانی شدن دارماحساس می‌کنم به دیگران خدمت می کنم واز من  قدر دانی نمی شود خدمت های بدون توقع و انتظار استو با عشق خدمت نمی کنم اگر چه دیگران با مزد محبت کننداز محبت دیگران شرمنده می‌شودو احساس می‌کنند به محبت دیگران بی نیاز است و انسان سرد و بی تفاوت می باشد.

نشانه درست کار کردن  این چاکرا این است که فرد به سمت چپ میخوابد وحدود ۵ الی ۶ ساعت در شب می خوابد.

برای فعال کردن چاکرا استفاده از رنگ سبزنگاه کردن و پوشیدن این  رنگ مفید است،پیاده روی در فضای سبز و جنگلتماشای گل های صورتی و شکوفهو گوش دادن به موسیقی های کلاسیک عارفانه مفید است.

خدمت بلاعوض،خواندن سوره یاسین،دعا کردن در حق خودم و دیگران این چاکرا را فعال می کنند.صداقت ،وفاداری، تواضع، قناعت،امیدواری می‌تواند نشانه فعال بودن آن باشد.

افراط در هر چیزی حتی در چیز های خوب محبت کردن، خدمت کردن، بخشیدن میتواند به این چاکرا اسیب بزند  چون پشت افراط کردن توقع است وتوقع به این چاکرا اسیب میزند .

بیماری هایکه از بد عمل کردن این چاکرای میباشد می‌توان سکته قلبی و درد در ناحیه چپ بدن اشاره کرد.

چاکرای پنچم
  چاکر گلو

چاکرای گلودر بین گردن و حنجره قرار دارداگر این چاکرا درست کار کند  آنچه دردرویمان است را  به راحتی بیان می‌کنیم به راحتی می خندیم به راحتی گریه می کنیم با صحبت کردن با دیگران ارتباط برقرار می کنیم تصویرسازی مربوط به این شکل است

راه های فعال کردن چاکرا یکی  این است که ساکت و از صمیم قلب حرف  دیگران را گوش کنیم در مواقع لازم بتوانیم نه بگوییم.
استفاده از رنگ‌های آبی و نگاه کردن به آسمان آبی و استفاده ازیک سری خوراکی ها آلو سیاه ،انگور سیاه،دم کرده گل گاوزبان،مریم گلی و بخور اکالیپتوس مفید است.

نگارش: به قلم مسافر سعید لژیون یکم نمایندگی سهروردی
تنظیم وارسال: مسافر خلیل
طبقه بندی: جهان بینی 1و2""""""""""""""""""""""،
برچسب ها: جهان بینی.ترک اعتیاد.دانش اعتیاد.استاد امین،
[ سه شنبه 16 آبان 1396 ] [ 02:28 ب.ظ ] [ خلیل ملایی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

تجربیات من در مورد درمان اعتیاد و همچنین درج مطالب مفید از زبان بزرگان و الگوهای درمان شده برای کسانیکه می خواهند از اعتیادبه مواد مخدر رها شده و به درمان قطعی ذر زمینه ی این مشکل عظیم برسند . سعی من در این وبلاگ نشان دادن راه درست و بدون بازگشت به مواد مخدر است چرا که آرزوی هر مصرف کننده ی خواستار رهایی از اعتیاد ، عدم وسوسه و عدم عود و اطمینان از ماندن در سلامتی و دوری از مواد مخدر و سایر تاریکی هایی است که دشمن اصلی آرامش در انسان است . تمام موارد گنجانده شده در وبلاگ بر مبنای علم و دانشی است که صد سال از علم کلیه پزشکان و محققین و سایر افرادی که در این حیطه مشغول فعالیت هستند جلو تر است و این پیش تاز بودن را مدیون فرشته ای به نام مهندس حسین دژاکام بنیان و نگهبان و استاد بزرگ کنگره شصت می باشیم .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات